Tietosuojaseloste

Tämä on EPA-Lattiat Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.2.2020.

1. Rekisterinpitäjä 

EPA-Lattiat Oy, Avainkierto 21, 05840 Hyvinkää

puh. +358 010 832 9500      

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jouni Rilla, jouni.rilla@epa-lattiat.fi, p. 0400 800 647       

3. Rekisterin nimi

EPA-Lattiat Oy:n palauterekisteri, EPA-Lattiat Oy:n työnhakijarekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

henkilön suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Tämä syntyy, kun asiakas jättää yhteydenottomyynnön tai työnhakija jättää työhakemuksen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yhteydenottolomakkeella tai avoimella työnhakulomakkeella annetut tiedot. Yhteydenottolomakkeella kerättyjä tietoja ovat henkilön nimi, sähköpostiosoite ja lähetetty viesti. Työnhakulomakkeella kerättyjä tietoja ovat Hakijan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Hakijan lomakkeella ilmoittama osaamisprofiili ja koulutus. Lisäksi tallennetaan verkkoyhteyden IP-osoite.

Verkkosivuston käyttöön liittyvät tiedot:

  • Verkkosivulla kävijän selaimen palvelimelle lähettämät tiedot tekniset tiedot, kuten verkkoyhteyden IP-osoite
  • Verkkosivulla kävijän selaimelle lähetetyt evästeet, joita tälle sivustolle asettaa Google Analytics-palvelu (https://policies.google.com/)

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säilytämme avoimen hakemuksen jättäneiden henkilöiden tiedot yhden vuoden ajan hakemuksen jättämisestä. Tietoja säilytetään pidempään, mikäli työnhakija tulee valituksi työtehtävään EPA-Lattiat Oy:ssä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja työnhakijalta verkkosivulla olevan työnhakulomakkeen kautta.

Yhteydenottolomakkeen ja työhakulomakkeen täyttämisen sekä www-selailun yhteydessä välittyvät analytiikka- ja tekniset tiedot, kuten IP-osoite. Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Evästeiden (cookies) käyttö 

Käytämme sivuillamme ns. cookies-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

10. Rekisterin suojaus 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin