ESD-lattiat

ESD-lattiat eli staattista sähköä poistavat lattiat ovat erikoisalaamme. ESD-lattiat soveltuvat käytettäväksi ESD-suojausta tarvitsevilla alueilla, kuten puhdastiloissa, leikkaussaleissa ja elektroniikkateollisuudessa. 

ESD-lattioita voidaan tehdä erilaisilla pinnoitteilla. Käytössämme ovat polyuretaani ja epoksipohjainen ohutkalvopinnoite, kulutusta kestävä itsesiliävä ESD-epoksi-pinnoite, sekä erityisen kovaa kuormitusta kestävä ESD-hiertomassalattia. Pinnoite toimitetaan asennettuna ja mitattuna kohteeseen käyttövalmiiksi.

Rakennamme myös ESD-mattolattioita. ESD-mattolattioissa on mahdollista valita erilaisia värejä ja pintakuvioita. Niillä pystytään rajaamaan sähkönjohtavuus haluttuun ikkunaan ja täyttää myös sähköturvallisuusvaatimukset. ESD-mattolattiat soveltuvat esimerkiksi toimistoihin ja laboratorioihin.

Meillä on pitkä kokemus ESD-lattioiden rakentamisesta erilaisiin kohteisiin ja ESD-lattiat ovat erikoisosaamistamme. Räätälöimme lattian kunkin asiakkaan tarpeen mukaan. Varmistamme myös aina lattioiden toimivuuden mittaamalla niiden toiminnan.Teemme yhteistyötä ESD-materiaalien valmistajien ja maahantuojien kanssa. Yrityksemme on myös staattisen sähkön hallintaa tukevan ja edistävän yhdistyksen, STAHA:n jäsen.

ESD-mittaukset

Teemme myös staattisen sähkön mittauksia jo asennetuille lattiapäällysteille. Käytössämme on viimeisin tietotaito ja kalibroidut mittausvälineet ESD-lattioiden toiminnan sähköiseen toteamiseen. Teemme lattioiden kelpoisuusmittaukset voimassa olevien standardien mukaisesti.

Testattavan materiaalin resistanssi mitataan kulutuspinnalta ja materiaalin läpi eristysvastusmittarilla. Pisteiden välisellä resistanssilla arvioidaan kulutuspinnan kykyä johtaa varauksia tai sen kykyä toimia varausnieluna. Lattiapäällysteiden läpi tehtävillä mittauksilla eli maadoitusresistanssilla ja läpimenoresistanssilla arvioidaan päällysteiden kykyä johtaa varauksia kulutuspinnasta tai kulutuspintaa yhteydessä olevista johtimista lattiapäällysteen alla olevaan varausnieluun.

KÄYTTÖÖN­OTTO­MITTAUKSESSA TODETAAN STANDARDIN MUKAISET ARVOT

  1. Maadoitusresistanssi Rg SFS-EN61340-4-1+A1
  2. Yhdistelmä resistanssi Rsys SFS-EN61340-4-5
  3. Henkilön varautuminen Vbody SFS-EN61340-4-5

Raja-arvo vaatimukset pohjautuvat standardiin SFS-EN 61340-5-1:2016 Elektronisten komponenttien suojaaminen staattiselta sähköltä. Toimitamme mittauksesta pyydettäessä virallisen mittauspöytäkirjan.

KYSY LISÄÄ TAI PYYDÄ TARJOUS

ESD-PINNOITEASIANTUNTIJA
Jouni Rilla
jouni.rilla@epa-lattiat.fi
0400 800 647